Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

ΤΑ

ΝΕΑ / ΠΡΙΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

12-13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4

ελληνικη λογοτεχνια

Βιβλιοδροµιο

Αντζελα ∆ηµητρακάκη

ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ

Εκδ. Εστία, 2015, Σελ. 392

Τιµή: 21 ευρώ

Σε ένα τρένο µε κατεύθυνση το

Πορ’ Μπόου, καταλανικό παραθα-

λάσσιο χωριό όπου πέθανε ο φι-

λόσοφος Βάλτερ Μπένγιαµιν ενώ

προσπαθούσε να ξεφύγει από τον

φασισµό, βρίσκονται οι πέντε (δια-

φόρων εθνικοτήτων) πρωταγωνιστές

του βιβλίου, που κινούνται µεταξύ

Ελσίνκι, Αθήνας και Βαρκελώνης,

σπρωγµένοι από ένα αίσθηµα εξο-

ρίας στην οποία τους οδηγεί η ίδια

η Ευρώπη. Το µυθιστόρηµα – αυτό

ξεχειλίζει στις σελίδες της ∆ηµη-

τρακάκη – δεν µπορεί να σφυρίζει

αδιάφορα για όσα συµβαίνουν γύρω

µας, είναι υποχρεωτικά µέρος τους

και καθρέφτης τους. Μια πολύ σύγ-

χρονη µατιά από µια συγγραφέα που

γνωρίζει τι αναζητά από τη γραφή

και πώς µπορεί να το πετύχει.

Φίλιππος Φιλίππου

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

Εκδ. Κλειδάριθµος, 2015, Σελ. 296

Τιµή: 12 ευρώ

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δι-

αδραµατίζεται η ερωτική ιστορία της

νεαρής φοιτήτριας Ζέφης µε έναν

προστατευτικό άντρα, τον (φύλακα;)

Αγγελο, «που τη λατρεύει ως έργο

τέχνης» . Οαναγνώστης παρακολου-

θεί την αφήγηση της Ζέφης όταν πια

αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. ΟΦί-

λιππος Φιλίππου έχει γράψει περί τα

είκοσι βιβλία (θαλασσινές ιστορίες,

µυθιστορηµατικές βιογραφίες, αστυ-

νοµικά µυθιστορήµατα, ένα βιβλίο

για την Οµόνοια κ.ά.), πολλά από

τα οποία διακρίνονται για την εξαι-

ρετική τους αρχειακή επεξεργασία.

Μαρία Ξυλούρη

Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ

ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥ

Εκδ. Καλέντη, 2015, Σελ. 296

Τιµή: 15 ευρώ

Είναι το τρίτοµυθιστόρηµα της 32χρο-

νης ΚρητικιάςΜαρίας Ξυλούρη, που

πρωτοεµφανίστηκε στη λογοτεχνία

το 2009 µε το «Rewind». Το νέο της

βιβλίο ξεκινάει εντυπωσιακά, µε ένα

χωριό, τοΝιόφυτο, χτισµένο πάνωσε

σαθρό βουνό, να κατρακυλάει στην

πλαγιά και να γίνεται παραθαλάσσιο

ύστερα από δεκατρείς µέρες βροχής.

Από κάτω κρύβει µια αρχαία πόλη

αλλά και µπόλικους σκελετούς, όχι

µόνο αρχαίους. Οι πρωταγωνιστές

κουβαλούν, εκόντες άκοντες, τα

εγκλήµατα των προγόνων τους που

δεν µπορεί παρά να έχουν άσχηµη

κατάληξη και γι’ αυτούς.

Ρέα Γαλανάκη

Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

Εκδ. Καστανιώτη, 2015, Σελ. 336

Τιµή: 15 ευρώ

∆ύο ηλικιωµένες, µορφωµένες γυναί-

κες, που πάσχουν από ψυχολογικές

διαταραχές, το σκάνε από τον ξενώνα

όπου διαβιούν για να διαδηλώσουν

κατά της νέας µεγάλης περικοπής

των συντάξεων, το βράδυ εκείνο της

Κυριακής 12Φεβρουαρίου 2012 που

κάηκε η Αθήνα. Συµµετέχουν στην

ειρηνική, πάνδηµη διαδήλωση, µετά

΄

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2

ΤΑ ΝΕΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙ∆ΗΣ

«Λίγη φλόγα, πολλή στάχτη»,

το όνοµα της φρεσκοτυπωµένης

συλλογής διηγηµάτων

του Γιάννη Ατζακά

την Ανατολή, είναι ηµιτελές, όπως

ίσως επίτηδες µικρό, σχετικά, είναι

και το µυθιστόρηµα του Κουµαντα-

ρέα, ο οποίος φαίνεται στα τελευταία

βιβλία να έπαιζε συνεχώς µε τον

θάνατό του και την υστεροφηµία του.

Ηλίας Μαγκλίνης

ΠΡΩΙΝΗ ΓΑΛΗΝΗ

Εκδ. Μεταίχµιο, 2015, Σελ. 472

Τιµή: 17,70 ευρώ

Είναι το τρίτο βιβλίο του 45χρονου

πεζογράφου και δηµοσιογράφου

Ηλία Μαγκλίνη, το ογκωδέστερο

όλων και το πρώτο στο οποίο ανα-

µετράται µε τις δυσκολίες της αφή-

γησης µιας πολυπλόκαµης ιστορίας.

Ο πρωταγωνιστής, που ονειρεύεται

να γίνει αεροπόρος, βλέποντας αερο-

πλάνα να βοµβαρδίζουν αριστερούς

αντάρτες, κατάγεται από τα Βοδενά

(Εδεσσα), µε πατέρα σιδερά, που σε

διαδοχικούς πολέµους είχε επίσης

περάσει διά πυρός και σιδήρου και

που ανήκε στους εθνικόφρονες του

Εµφυλίου. Αντί για αεροπόρος βρί-

σκεται όµως πεζικάριος να πολεµάει,

χωρίς ακριβώς να καταλάβει πώς,

στον Πόλεµο της Κορέας.

Σωτήρης Σαµπάνης

ΣΚΑΝΤΑΛΟΠΕΤΡΑ

Εκδ. ∆ιόπτρα, 2015, Σελ. 336

Τιµή: 14,30 ευρώ

Ενας µετανάστης στην Αυστραλία

επιστρέφει στο νησί του 42 χρόνια

µετά. Ιστορίες του παρελθόντος, ανά-

µεσα στις οποίες και µία που τον

ανάγκασε να ξενιτευτεί, ζωντανεύ-

ουν ξανά. Και µαζί ζωντανεύει και η

δεκαετία του ’60 όταν αυτοκτόνησε

η νεαρή κόρη ενός βιβλιοπώλη, γε-

γονός που παίζει καθοριστικό ρόλο

στην πλοκή. Το βιβλίο, που βασίζεται

σε αληθινή ιστορία, είναι το πέµπτο

του συγγραφέα, ο οποίος έχει ασχο-

ληθεί και µε το θέατρο.

Γιάννης Ευσταθιάδης

ΜΑΥΡΟ ΕΚΛΕΚΤΟ

Εκδ. Μελάνι, 2015, Σελ. 112

Τιµή: 13 ευρώ

Από τα πιο καίρια βιβλία του Γιάννη

Ευσταθιάδη, η συλλογή αυτών των

δεκατεσσάρων διηγηµάτων φλέγε-

ται από ερωτισµό, ο οποίος όµως

καταλαµβάνει σε τέτοιο βαθµό τα

σώµατα και τις υπάρξεις που τις φέρ-

νει αντανακλαστικά και αβίαστα στο

µονοπάτι του θανάτου. Βιβλίο κοµ-

ψότητας, ωριµότητας και αφαίρεσης

που δεν χρειάζεται πολλά λόγια για

να βρει στόχο. Είναι το ένατο πεζο-

γράφηµα τού – επίσης ποιητή και

δοκιµιογράφου – Γιάννη Ευσταθιάδη,

που πήρε και το Κρατικό Βραβείο

∆ιηγήµατος 2012.

Σωτήρης ∆ηµητρίου

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ∆ΕΛΟΥΝ

Εκδ. Πατάκη, 2015, Σελ. 128

Τιµή: 10 ευρώ

Είκοσι δύο νέα διηγήµατα από τον

συγγραφέα του «Ν’ ακούω καλά τ’

όνοµά σου» και έναν από τους κα-

λύτερους σύγχρονους πεζογράφους

της µικρής φόρµας Σωτήρη ∆ηµητρί-

ου. Μικρές καθηµερινές συνήθειες,

λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας

αλλά και ένας αποκλίνων ερωτισµός,

συνήθως αιµοµικτικός, επανέρχο-

νται µε επιµονή στον κόσµο αυτών

των διηγηµάτων στα οποία η πόλη

και ο κόσµος της υπαίθρου – σηµείο

αναφοράς του ηπειρώτη συγγραφέα

– συµπλέκονται αξεδιάλυτα. Είτε ο

λόγος γίνεται για ένα επεισοδιακό

ταξίδι µε τα ΚΤΕΛ είτε για τα κου-

τσοµπολιά εις βάρος ενός εργένη.

Τάκης Θεοδωρόπουλος

ΒΕΡΟΝΑΛ

Εκδ. Μεταίχµιο, 2015, Σελ. 168

Τιµή: 12,20 ευρώ

Στο νέο του βιβλίο, που κινείται µε-

ταξύ ιστορίας και µυθοπλασίας, κάτι

σαν µυθιστορηµατική βιογραφία, ο

Τάκης Θεοδωρόπουλος καταπιάνε-

ται µε την περίπτωση του Ιωάννη

Συκουτρή, του διεθνούς βεληνεκούς

φιλολόγου (διάσηµη είναι, µεταξύ

άλλων, η δική του έκδοση του «Συ-

µποσίου» του Πλάτωνα) που είχε τα-

ράξει τα νερά της πανεπιστηµιακής

κοινότητας της εποχής του και που

αυτοκτόνησε στα 36 του. Μιλάει για

το έργο του, τους ερευνητικούς του

στόχους αλλά και τη ζωή του, τον

γάµο του, τον «αστικό µύθο» µιας

πιθανής οµοφυλοφιλίας τον οποίο

και απορρίπτει.

βλέπουν τις συγκρούσεις, τις φωτιές,

το πλιάτσικο στο δεύτερο, άγριο κοµ-

µάτι της νύχτας εκείνης. Και χάνουν

τον δρόµο της επιστροφής καταλήγο-

ντας άστεγες γιααρκετούς µήνες. Ενα

µυθιστόρηµα που χτυπάει τη γροθιά

στο µαχαίρι περιγράφοντας την κρίση

σαν σε σκηνικό αρχαίας τραγωδίας.

Μένης Κουµανταρέας

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Εκδ. Πατάκη, 2015, Σελ. 232

Τιµή: 12,80 ευρώ

Ενας δηµοσιογράφος, επίσης reader

χειρογράφων για λογαριασµό εκδο-

τικού οίκου, αναζητά σεξουαλική

και συγγραφική ταυτότητα στο κύ-

κνειο άσµα του Μένη Κουµαντα-

ρέα, το µυθιστόρηµα «Σειρήνες της

ερήµου» που βρέθηκε τελειωµένο,

στα κατάλοιπά του, και στο οποίο

δοκιµάζει αρκετούς χαρακτήρες ως

alter ego του. Ο ένας, που λέγεται

Σηνέµ Σαέρανταµουκ – η ανάποδη

ανάγνωση τουΜένης Κουµανταρέας

– είναι ένας επίδοξος συγγραφέας

του οποίου το χειρόγραφο διαβά-

ζει ο πρωταγωνιστής. Η ανάποδη

ανάγνωση παραπέµπει σε ονόµατα

της Ανατολής, σαν αυτά που συχνά

συντρόφευαν τον συγγραφέα στις

ιδιωτικές στιγµές του. Το (εγκιβωτι-

σµένο) µυθιστόρηµα, που µιλάει για

Αλέξης Σταµάτης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Εκδ. Καστανιώτη, 2015, Σελ. 290

Τιµή: 16 ευρώ

Ο Αλέξης Σταµάτης, µε 24 βιβλία

στο ενεργητικό του (πάνω από τα

µισά µυθιστορήµατα), τοποθετεί την

υπόθεση του νέου του µυθιστορή-

µατος στο κέντρο της Αθήνας του

2009, µε ήρωες µικροαστούς αλλά

και ανθρώπους του περιθωρίου,

έλληνες και µη, που κατά βάση µέ-

νουν σε γειτονικές πολυκατοικίες

και προσπαθούν να ξεφύγουν από τη

µιζέρια τους µε διάφορους τρόπους,

όχι πάντα νόµιµους. Μια άγρια κα-

ταιγίδα που ξεσπά ξαφνικά αλλάζει

την ψυχοσύνθεση των ηρώων και

οδηγεί σε ποικίλες ανατροπές. Κο-

φτό, ώριµο, δυνατό γράψιµο.

∆ήµητρα Κολλιάκου

ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ

Εκδ. Πατάκη, 2015, Σελ. 320

Τιµή: 14,30 ευρώ

Μια κοπέλα που καθαρίζει σπίτια

µπλέκεται σε οικογενειακή υπόθεση

ενός σπιτιού των βορείων προαστίων

όχι και πολύ «καθαρού». Χωρίς να

το καταλάβει γίνεται µεσολαβητής

Η Αντζελα

∆ηµητρακάκη θεωρεί

πως το µυθιστόρηµα

δεν µπορεί να

σφυρίζει αδιάφορα

για όσα συµβαίνουν

γύρω µας

Η πρωταγωνίστρια του νέου βιβλίου

του Ανδρέα Μήτσου ανάγεται σε

εµβληµατική ηρωίδα