Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 24 Next Page
Page Background

Π

αρά την οικονοµική κρίση που συνεχί-

ζει να µαστίζει όχι µόνο την ελληνική

κοινωνία αλλά και µεγάλη µερίδα των

ελληνικών επιχειρήσεων, ένα σηµαντικό ποσο-

στό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη

χώρα συνεχίζουν να προσφέρουν στο κοινωνικό

σύνολο, διαθέτοντας µέρος των κερδών τους σε

δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Οι εταιρείες µε ευαισθησία για το κοινωνικόσύ-

νολο, τους εργαζοµένους και το περιβάλλον, αλλά

και όραµα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες

και εξάλειψη των ανισοτήτων, συνειδητοποιούν

ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να διαθέ-

σουν ένα µέρος από το κεφάλαιό τους στον τοµέα

της Εταιρι-

κής Κοινωνι-

κής Ευθύνης.

Οι εταιρείες

αυτές, που

αυξάνονται

χρόνο µε

τον χρόνο,

δεν θεωρούν

αυτά τα χρήµατα που διαθέτουν µόνο ως ένα

πρόσθετο κόστος. Λογίζονται ως όφελος για την

ίδια την επιχείρηση και για το κοινωνικό σύνολο.

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, µέσα σε ένα

περιβάλλον όχι και τόσο φιλικό για το ελληνικό

επιχειρείν, µε υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευ-

στότητας λόγω και των capital controls, αλλά

και γραφειοκρατικών προβληµάτων που υψώ-

νουν εµπόδια στην ανάπτυξη των εταιρειών,

υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα εταιρειών που

αντιστέκονται, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύµα.

Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικά

υπεύθυνου χαρακτήρα των εταιρειών θεωρείται

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ

Αφιέρωµα

SHUTTERSTOCK

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ,

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΕΝΘΕΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

κοµβικής σηµασίας προκειµένου να γυρίσει σε-

λίδα η χώρα και να βγει οριστικά – οκτώ χρόνια

µετά – από το τούνελ της οικονοµικής κρίσης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα

ξεκινά από τους εργαζοµένους των εταιρειών, µε

τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε προγράµµατα

εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του

προσωπικού, καθώς και παροχής πρόσθετης

ιατροφαρµακευτικής κάλυψης. Εκτείνεται έως

την κοινωνία µε δωρεές, χορηγίες, υποτροφίες

και ενίσχυση ιδρυµάτων και φορέων, φτάνει ώς

το περιβάλλον µε προγράµµατα ανακύκλωσης και

εξοικονόµησης ενέργειας και αγγίζει την αγορά

µε εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης - διασφά-

λισης ποιότητας των προϊόντων, καθώς και σε

προγράµµατα που αναφέρονται σε καταναλωτές

όπως διαχείρισης παραπόνων κ.ά.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εταιρείες που υλο-

ποιούν προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-

θύνης δηµοσιεύουν τις επιδόσεις και εκδίδουν

απολογιστικές εκθέσεις (εκθέσεις ΕΚΕ).